Coaches Poll

#27 WKU - 22 votes
#36 Arkansas State - 7 votes
#37 Toledo - 6 votes
#38 Appalachian State - 5 votes
#40 Bowling Green - 1 vote

AP Poll

#27 WKU - 24 votes
#37 Arkansas State - 2 votes
#39 Toledo - 1 vote